Privacy & Cookie Policy

123kabelbinders is een handelsnaam van Kortpack B.V. Kortpack BV waarborgt de privacy van alle gebruikers van haar webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de bestellingen zo correct en eenvoudig te behandelen. Daarnaast zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Kortpack BV zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal uw gegevens alleen aan andere partijen ter beschikking stellen die betrokken zijn bij de uitvoering van uw order.

Doeleinden
Om het bestellen bij Kortpack BV zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens op. De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@123kabelbinders.nl   of via een link in de nieuwsbrief. Voor zover wettelijk vereist vraagt Kortpack BV uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt. Als u niet langer van deze service gebruik wenst te maken, kunt u een email sturen naar info@123kabelbinders.nl .

Bedrijven welke op factuur wensen te bestellen, dienen er rekening mee te houden dat de aan ons verstrekte gegevens gebruikt kunnen worden om de kredietwaardigheid te toetsen. Dit doen wij om te bepalen of wij de bestelde goederen op factuurbasis kunnen uitleveren. Om de gegevens te toetsen maken wij gebruik van de services van Creditsafe,Waldorpstraat 17, 2521 CA in Den Haag.

Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Dit doen wij om de website beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het plaatsen van cookies niet meer mogelijk is. Echter, het is dan mogelijk dat u niet van alle onderdelen van de website optimaal gebruik kan maken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”).Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.
De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik
van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Kortpack B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Kortpack B.V. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Kortpack B.V. via info@123kabelbinders.nl . Kortpack B.V. zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.
 

© 2012-2018 123 Kabelbinders (webshop van Kortpack B.V.) - Magento webshop door Redkiwi - Alle rechten voorbehouden.